Przeskocz do treści

Horyzont Wieś z okolic Obornik

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki gest" im. Jana Pawła II w Obornikach realizuje projekt: „Horyzont Wieś z okolic Obornik"

Projekt realizowany jest od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia  2023 r. na terenach WIEJSKICH gmin Oborniki, Rogoźno, Ryczywół.

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Celem projektu jest:

  • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i zdrowotnych osób zamieszkujących na terenach wiejskich powiatu obornickiego.
  • Włączenie do zespołu opieki domowej opiekunów, którzy będą wspierać specjalistów w opiece nad osobą chorą oraz  opiekunów chorych/faktycznych/prawnych.
  • Zacieśnienie więzi sąsiedzkiej w pomocy nad osobami chorymi.
  • Zaangażowanie lokalnych instytucji i wolontariuszy w opiece nad osobami chorymi.
  • Doposażenie rodziny w drobny sprzęt niezbędny do sprawowania lepszej opieki nad chorymi.
  • Zapewnienie rodzinie poczucia bezpieczeństwa i wsparcia, a także uchronienie chorych przed ewentualnym umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej.

Projekt będzie wprowadzał innowacyjny Nowy Model Hospicjum Domowego, w ramach którego będzie wprowadzona opieka domowa - oznacza to kompleksowe usługi społeczne i zdrowotne świadczone, przy udziale rodziny lub innego opiekuna, w domu osób chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, a w przypadku tych osób nie jest prowadzone leczenie przyczynowe. Jej celem jest poprawa jakości życia osób chorych.

W ramach opieki domowej świadczone będą usługi: lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne/terapeutyczne, fizjoterapeutyczne oraz dodatkowo usługi opiekuńcze przy udziale rodziny lub innych opiekunów.

Zasady i warunki kwalifikacji:

Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla odbiorców innowacji.

W projekcie może uczestniczyć 10  osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach wiejskich powiatu obornickiego.

Do projektu będą przyjmowane osoby:

Kryteria wyboru pacjenta do uczestnictwa w projekcie, na podstawie punktów premiujących dla osób:

  • Samotnych;
  • W trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • Całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
  • Zamieszkujących na terenach wiejskich powiatu obornickiego.

Dokumenty: