Przeskocz do treści

Opieka domowa na terenach wiejskich

 Skalowanie innowacji - „Opieka domowa na terenach wiejskich”.

Grupą docelową w ramach projektu grantowego na skalowanie innowacji „Opieka domowa na obszarach wiejskich” są osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, wymagające opieki oraz opiekunowie tych osób.