Przeskocz do treści

Hospicjum domowe

Hospicjum domowe oferuje opiekę o charakterze ciągłym. Prowadzone są regularne wizyty lekarza (min. 2 razy w miesiącu) i pielęgniarki (min. 2 razy w tygodniu), opieka jest bezpłatna finansowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

KWALIFIKACJA DO HOSPICJUM DOMOWEGO  W OBORNIKACH 

Zgłoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty na druku skierowanie do poradni  specjalistycznej.

Hospicjum domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej,

Wymagane jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej diagnozę. Czas oczekiwania  ustalany jest  podczas rejestracji telefonicznej.

Pacjenci hospicjum domowego posiadają kontaktowy numer telefonu Lekarza, Pielęgniarek, Koordynatora.

Rejestracja chorych pod nr telefonu: 570 999 710