Przeskocz do treści

 Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” im. Jana Pawła II będąca Liderem Projektu „Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim”  informuje, że z dniem 23.08.2021 r. zakończył się nabór na realizację specjalistycznych usług psychologicznych w miejscu zamieszkania.

W związku z realizacją projektu "Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim", w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację specjalistycznych usług psychologicznych w miejscu zamieszkania.
Więcej informacji w plikach poniżej:

Zakończył się pierwszy turnus rehabilitacyjny w Domu Opieki Medycznej w Obornikach. Na pamiątkę uczestnicy zasadzili przy budynku różane drzewko.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej wsparcie otrzymują seniorzy, którzy wyszli ze szpitala, bądź też dłuższy czas chorowali. Właśnie zakończył się pierwszy turnus rehabilitacyjny. Uczestnicy na pamiątkę przed budynkiem zasadzili różane drzewko.

W ramach projektu "Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim" Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." Dnia 11.05. 2021r. został uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Pierwszy turnus rozpoczął się 11.05.2021r. Obecnie mamy 7 osób. Podopieczni znajdują się pod opieką specjalistów, lekarzy takich jak: geriatra, lekarz rehabilitacji oraz lekarza podstawowej opieki medycznej, pielęgniarki i opiekuna medycznego. Do dyspozycji podopiecznych są również: psycholog, psychoterapeuta, logopeda, terapeuta zajęciowy oraz fizjoterapeuta.

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” im. Jana Pawła II będąca Liderem Projektu „Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim”  informuje, że z dniem 07.05.2021 r. zakończył się nabór na stanowisko Lekarza rehabilitacji medycznej.

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” im. Jana Pawła II będąca Liderem Projektu „Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim”  informuje, że z dniem 07.05.2021 r. zakończył się nabór na stanowisko Lekarza geriatry.

W związku z realizacją projektu "Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim", w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wybór usług lekarza rehabilitacji medycznej.
Więcej informacji w plikach poniżej:

rozeznanie rynku lekarz rehabilitacji medycznej

Zał. nr 1-formularz lekarz rehabilitacji medycznej

zał. nr 2 - oświadczenie o braku powiązań

W związku z realizacją projektu "Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim", w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wybór usług lekarza geriatry.

Więcej informacji w plikach poniżej:

rozeznanie rynku geriatra

Zał. nr 1-formularz ofertowy .lek. geriatra

zał. nr 2 - oświadczenie o braku powiązań