Przeskocz do treści

W poniedziałek, 24 czerwca odwiedził nas Menno Vos z żoną Stieneke Tibbe przekazując 8 łóżek pielęgnacyjnych i materacy z Domu Seniora w Emmen.

Serdecznie dziękujemy holenderskim wolontariuszom za pomoc przy załadunku łózek: Johan Kolker, Henk i Sientje Winter, Stieneke Tibbe i Menno Vos. jak również za użyczenie samochodu ciężarowego firmie  Gartenmobel z Klazienaveen.

Ogromne podziękowania również dla szefa Ośrodka Pomocy Społecznej   Zorggroep De Tangenborgh  De Bleerinck  w Emmen.

Przypominamy, że STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH "LUDZKI GEST" IM. JANA PAWŁA II realizuje projekt „Żyć samodzielnie: Usługi społeczne dla osób z ograniczoną samodzielnością świadczone w lokalnej społeczności na terenie powiatu obornickiego, Gminy Suchy Las oraz Gminy Szamotuły.” nr FEWP.06.13-IZ.00-0057/23 w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Głównym celem projektu jest utworzenie: 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 10 miejsc świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 20 miejsc w Dziennym Domu Pomocy, 20 miejsc w klubie seniora, utworzeniu 1 miejsca w mieszkaniu

wspomaganym oraz wsparcia OF w ramach szkoleń, warsztatów i pomocy psychologicznej.

Projekt skierowany jest do osób, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność mają trudności w wykonaniu co najmniej jednej podstawowej czynności dnia codziennego i mieszkają, uczą się lub pracują na terenie powiatu obornickiego, Gminy Suchy Las oraz Gminy Szamotuły. Wsparciem zostanie objętych 295 osób niesamodzielnych i 50 opiekunów faktycznych.

Zadania w ramach projektu:

1. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Obornikach dla osób niesamodzielnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorujących osób starszych. DDP jest formą krótkookresowego wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia, ale rokujących wysoko funkcjonalnie (pobyt do 12 tygodni) oraz długoterminowej pomocy dla osób przewlekle chorych, które przez dłuższy czas potrzebujących pomocy w podstawowych aktywnościach życia codziennego, a które nie wymagają hospitalizacji w warunkach oddziału szpitalnego. W ramach zadania zapewniona będzie opieka specjalistów: opiekunów, pielęgniarkę/pielęgniarza, terapeutów takich jak: terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, logopedzi, terapia sensoryczna, czy behawioralna. Terapeuci pomagają w rozwijaniu umiejętności i poprawie jakości życia podopiecznych. Oprócz tego dostępny będzie pedagog odpowiedzialny za warsztaty, zajęcia artystyczne i zajęcia integracyjne itp, socjoterapeuta - odpowiedzialny za integrację podopiecznych budowanie relacji społecznych i umiejętności społecznych, dietetyk, oraz psycholog, który zapewni wsparcie emocjonalne, konsultacje indywidualne oraz grupowe. Wsparcie udzielać będą także: opiekun medyczny, trener terapeuta. Usługi będą dostosowane zgodnie z potrzebami osób uczęszczających do DDP.

2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

3. Utworzenie i funkcjonowanie mieszkania wspomaganego

Mieszkanie dedykowane jest osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie wspomagane przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej w szczególności niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby w podeszłym wieku bądź przewlekle chorej.

4. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Dla każdej osoby starszej korzystającej z usług określony zostanie ich indywidualny zakres.

5. Wsparcie dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

W ramach zadania zaplanowano:

a) szkolenia i warsztaty dla opiekunów związane z: z technikami opieki, terapią, komunikacją, radzeniem sobie ze stresem, adaptacją środowiska i wieloma innymi aspektami związanymi z opieką nad osobami z utrudnioną samodzielnością, w tym warsztaty uświadamiające dot. chorób psychicznych oraz chorób neurodegeneracyjnych, czy warsztaty samoobrony.

b) wsparcie psychologiczne indywidualne

c) Krąg wsparcia

6. Klub Seniora

Uczestnicy klubu seniora będą mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć, które mają na celu motywowania osób starszych do uczenia się zachowania własnej aktywności ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji ze względu na ograniczony dostęp do infrastruktury, pozwalającej na aktywność społeczną. Przykładowe zajęcia: plastyczne, kulinarne, florystyczne, stolarskie, usprawniające, spacery z kijkami, ćwiczenia na świeżym powietrzu, warsztaty rozwoju osobistego oraz usprawnienie pamięci i koncentracji komunikacji i asertywności. Oprócz tego planowane są zajęcia z dietetykiem oraz psychologiem, który wyedukuje seniorów jak radzić sobie z lękiem związanym z przemijaniem oraz ze świadomością o zbliżającej się śmierci. Seniorzy będą mogli również skorzystać z wyjść do teatru, kina, na koncert, operetkę, operę, na basen itp.

Dzięki realizacji projektu utworzone zostanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 10 miejsc świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 20 miejsc w Dziennym Domu Pomocy, 20 miejsc w klubie seniora, utworzeniu 1 miejsca w mieszkaniu

wspomaganym oraz wsparcia OF w ramach szkoleń, warsztatów i pomocy psychologicznej.

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2026 r.

Całkowita wartość projektu: 7 544 722,64

Kwota dofinansowania: 7 153 447,64

Kwota dofinansowania UE: 5 281 305,84

Zapraszamy do udziału!

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Dzisiaj naszych podopiecznych z Dziennego Domu Pomocy odwiedziła grupa Kotki z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach. Kotki zaprezentowały przed naszymi podopiecznymi wspaniałe widowisko, cieszymy się że mogliśmy w nim uczestniczyć. Dodatkowo przedszkolaki mogły zaznajomić się z pracą naszych fizjoterapeutów, zobaczyć świat na zielono, a także spróbować balansować na poduszkach sensomotorycznych. Zapraszamy częściej i dziękujemy. 🌼

Miło nam poinformować, że STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH "LUDZKI GEST" IM. JANA PAWŁA II realizuje projekt „Żyć samodzielnie: Usługi społeczne dla osób z ograniczoną samodzielnością świadczone w lokalnej społeczności na terenie powiatu obornickiego, Gminy Suchy Las oraz Gminy Szamotuły.” nr FEWP.06.13-IZ.00-0057/23 w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Głównym celem projektu jest utworzenie: 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 10 miejsc świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 20 miejsc w Dziennym Domu Pomocy, 20 miejsc w klubie seniora, utworzeniu 1 miejsca w mieszkaniu

wspomaganym oraz wsparcia OF w ramach szkoleń, warsztatów i pomocy psychologicznej.

Projekt skierowany jest do osób, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność mają trudności w wykonaniu co najmniej jednej podstawowej czynności dnia codziennego i mieszkają, uczą się lub pracują na terenie powiatu obornickiego, Gminy Suchy Las oraz Gminy Szamotuły. Wsparciem zostanie objętych 295 osób niesamodzielnych i 50 opiekunów faktycznych.

Zadania w ramach projektu:

  1. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Obornikach dla osób niesamodzielnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorujących osób starszych. DDP jest formą krótkookresowego wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia, ale rokujących wysoko funkcjonalnie (pobyt do 12 tygodni) oraz długoterminowej pomocy dla osób przewlekle chorych, które przez dłuższy czas potrzebujących pomocy w podstawowych aktywnościach życia codziennego, a które nie wymagają hospitalizacji w warunkach oddziału szpitalnego. W ramach zadania zapewniona będzie opieka specjalistów: opiekunów, pielęgniarkę/pielęgniarza, terapeutów takich jak: terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, logopedzi, terapia sensoryczna, czy behawioralna. Terapeuci pomagają w rozwijaniu umiejętności i poprawie jakości życia podopiecznych. Oprócz tego dostępny będzie pedagog odpowiedzialny za warsztaty, zajęcia artystyczne i zajęcia integracyjne itp, socjoterapeuta - odpowiedzialny za integrację podopiecznych budowanie relacji społecznych i umiejętności społecznych, dietetyk, oraz psycholog, który zapewni wsparcie emocjonalne, konsultacje indywidualne oraz grupowe. Wsparcie udzielać będą także: opiekun medyczny, trener terapeuta. Usługi będą dostosowane zgodnie z potrzebami osób uczęszczających do DDP.

  • Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

  • Utworzenie i funkcjonowanie mieszkania wspomaganego

Mieszkanie dedykowane jest osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie wspomagane przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej w szczególności niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby w podeszłym wieku bądź przewlekle chorej.

  • Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Dla każdej osoby starszej korzystającej z usług określony zostanie ich indywidualny zakres.

  • Wsparcie dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

W ramach zadania zaplanowano:

  1. szkolenia i warsztaty dla opiekunów związane z: z technikami opieki, terapią, komunikacją, radzeniem sobie ze stresem, adaptacją środowiska i wieloma innymi aspektami związanymi z opieką nad osobami z utrudnioną samodzielnością, w tym warsztaty uświadamiające dot. chorób psychicznych oraz chorób neurodegeneracyjnych, czy warsztaty samoobrony.
  2. wsparcie psychologiczne indywidualne
  3. Krąg wsparcia
  • Klub Seniora

Uczestnicy klubu seniora będą mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć, które mają na celu motywowania osób starszych do uczenia się zachowania własnej aktywności ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji ze względu na ograniczony dostęp do infrastruktury, pozwalającej na aktywność społeczną. Przykładowe zajęcia: plastyczne, kulinarne, florystyczne, stolarskie, usprawniające, spacery z kijkami, ćwiczenia na świeżym powietrzu, warsztaty rozwoju osobistego oraz usprawnienie pamięci i koncentracji komunikacji i asertywności. Oprócz tego planowane są zajęcia z dietetykiem oraz psychologiem, który wyedukuje seniorów jak radzić sobie z lękiem związanym z przemijaniem oraz ze świadomością o zbliżającej się śmierci. Seniorzy będą mogli również skorzystać z wyjść do teatru, kina, na koncert, operetkę, operę, na basen itp.

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2026 r.

Całkowita wartość projektu: 7 544 722,64

Kwota dofinansowania: 7 153 447,64

Kwota dofinansowania UE: 5 281 305,84

Zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 518 795 665

DOKUMENTY DO POBRANIA: