Przeskocz do treści

W dniu dzisiejszym dotrze do nas pierwsze 50 posiłków w ramach akcji
#TVNpomagajmysobie Co to Za Akcja? Gotujemy się na podwójną pomoc: wspieranie restauracji w czasie pandemii i przekazywanie posiłków najbardziej potrzebującym.
Dostarczy do nas posiłki wspierane w ramach akcji #TVNpomagajmysobie, Bistro Słoneczko.

W imieniu naszym oraz naszych podopiecznych dziękujemy Bank Żywności w Poznaniu za wskazanie i zaufanie naszej organizacji. Akcja trwa od 14.12-24.12.2020r. 50 posiłków dziennie przez 11 dni + po 50 posiłków na 2 dni Świąt Bożego Narodzenia

https://www.tvn.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-akcji-tvn-pomagajmy-sobie,330990,n.html

„Otwarcie drzwi i wyjście do ogrodu jest najbardziej ekscytującym wydarzeniem każdego dnia” Marion Cran

Dzięki Programowi „Działaj Lokalnie” został utworzony ogród  o nazwie „Zielony Zakątek” realizowany w Obornikach przy ul. Droga Leśna 60.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy „Ludzki Gest” im. Jana Pawła II w Obornikach.

Nowy ogród ma służyć jako miejsce terapii, wypoczynku i integracji społecznej. Pobyt w takiej naturalnej strefie da poczucie spokoju i harmonii osobom zmagającym się z chorobami czy  niepełnosprawnością. „Zielony Zakątek” będzie miejscem, w którym kontakt z roślinami, możliwość spotkań i perspektywa wykonania drobnych prac w ogrodzie pozwoli na aktywny odpoczynek i relaks.

Dzięki Programowi „Działaj Lokalnie” zostanie utworzony ogród  o nazwie „Zielony Zakątek” realizowany w Obornikach przy ul. Droga Leśna 60.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy „Ludzki Gest” im. Jana Pawła II w Obornikach.

Ogród, który powstaje przy siedzibie Organizacji będzie miejscem do wypoczynku odbiorców, którymi będą osoby starsze i z niepełnosprawnością korzystający z usług opiekuńczych Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” ,  Fundacji „Na prostej drodze”, beneficjenci i pracownicy Centrum Wsparcia Rabbuni, a także podopieczni Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Ogólnodostępny „Zielony Zakątek” będzie wspaniałym miejscem do spotkań i rozwijania swoich ogrodniczych zainteresowań.

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki gest" im. Jana Pawła II w partnerstwie z Fundacją AKME oraz Powiatem Obornickim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia  2022 r. na terenie powiatu obornickiego w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 5 230 494,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 968 594,63 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych poprzez rozwój alternatywnych form opieki zdrowotnej nad niesamodzielnymi osobami (utworzenie DDOM), głównie starszymi z uzupełnieniem o usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w wyniku realizacji kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług zdrowotnych i opiekuńczych, świadczonych w społeczności lokalnej dla ON, mieszkańców powiatu obornickiego, w okresie 03.2020 – 12.2022, poprzez redukcję barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych 196 ON (129K/67M) i udzielenie fachowego wsparcia 100 OF (85K/15M).

Planowane efekty:

  • Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej dla 120 osób w celu skrócenia liczby i czasu trwania hospitalizacji. Świadczenia w DDOM obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  • Usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 70 osób niesamodzielnych.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.

Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 30 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym– obejmować będą m.in. wsparcie:

- rehabilitacyjne,           

- psychologiczne,

- logopedyczne/neurologopedyczne,

- terapeuty zajęciowego.

  • Centrum wsparcia dla 100 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: konsultacje indywidualne ze specjalistamim.in. pedagogiem, mediatorem oraz zajęcia grupowe dla opiekunów, m.in. warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia.
  • Utworzenie dla 6 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie powiatu obornickiego. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu.

Biuro projektu:

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych  "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II

ul. Droga Leśna 60,  Oborniki 64-600.

Kontakt tel: 518795665 , Kontakt e-mail: hospicjum.ludzkigest@wp.pl

Projekt: Ludzki gest  - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim,

RPWP.07.02.02-30-0117/19-00