Przeskocz do treści

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie  Wspólnota  Wolontariuszy  Hospicyjnych  „Ludzki  Gest” im. Jana  Pawła  II w Obornikach istnieje  od  marca  2007  roku.  Zajmuje  się  opieką  i wsparciem   terminalnie  chorym  pozostającym  w  domach  i  pomocą  ich  rodzinom .
Wspólnotową  inicjacją  stała  się  Msza  Święta. która  odbyła  się  25  marca  2007  roku  w  Kościele  Miłosierdzia  Bożego  w  Obornikach,  zaprosiliśmy  na  nią  wszystkich,  którym  nie  obca  jest  „droga  ludzkiego  odchodzenia  z  cierpieniem  w  tle” z pomocą  lekarza  opieki  paliatywnej  Małgorzaty  RÓŻYCKIEJ  dotarliśmy  do  rodzin  pacjentów ,  którzy  odeszli   i  zaprosiliśmy  ich  do  wspólnego  przeżywania  słów : „BÓG  DAJE  NAM  BÓL,  ALE  TEŻ  DAJE  NAM  SIŁĘ,  BY  TEN  BÓL  ZWALCZYĆ.  Wiara  przynosi  nam  trwogę,  ale  przynosi  też  zdolność  opanowania  strachu.  Życie  często  wydaje  się  pasmem  tragicznych  wydarzeń,  ale  pośród  jego  meandrów  można  też  odnaleźć  nadzieję.”
Wspomniana  msza  św. stanowiła  przeżycie  szczególnej  miary,  dając  szansę  dotknięcia  refleksją  sfer  życia,  z  którymi  często  nie  bardzo  potrafimy  sobie  poradzić.  Ugruntowała  nas  także  w  przekonaniu,  że  najwyższa  pora  podjąć  działania.  Ksiądz  proboszcz  Zbigniew  Urny  zdecydował  się  przyjąć  naszą  wspólnotę  pod  swoją  pieczę  i  stać  się naszym  opiekunem. A  kapelan  Hospicjum  im. Św. Jana  Kantego  w  Poznaniu  ksiądz  Ryszard  Mikołajczak  obiecał  wsparcie  w  sferze  szkoleń  i  informacji.  I  tak  zaczęliśmy  pracę.
Część  zwracających  się  do  nas  o  pomoc  oczekuje  współpracy w  zakresie  udostępnienia    sprzętu  medycznego,  którym  dysponujemy,  inna  grupa  natomiast  potrzebuje  pomocy  i  obecności  przy chorym  wolontariusza.  Grupa  posługujących  wolontariuszy  liczy  zaledwie  kilkanaście  osób,  potrzeby  zaś  są  ogromne  i  rośną  w  szybkim  tempie.   Do  końca  2010  roku, w  przeciągu  dwóch  lat  odeszło  21  osób,  którymi  się  zajmowaliśmy.  W  samym  natomiast  2011  roku  potrzebujących  naszej  pomocy,  którzy  odeszli  było  już  aż  20.
By  uczynić   nas  gotowymi  do    posługi  chorym   podejmujemy  działania  o  charakterze  formacyjnym,  mające  ugruntować  katolicki  wzorzec  etyczny.  Są  to  dni  skupienia,  cykliczne  msze  św.  na  które  zapraszamy  rodziny naszych  zmarłych  podopiecznych ,  okazjonalne  spotkania  jak  wigilia  wypełnione  wspólną  modlitwą.
Z  zainteresowaniem  włączamy  się  w  ogólnopolski  nurt  edukacyjny,  jak  na  przykład  konferencje  w  Radomiu  czy  Lublinie  propagujące  i  popularyzujące  nurt  wolontariacki  w  Polsce,  a  organizowane   przez  „najlepszych „  w  tej  dziedzinie  w  całym  kraju.  Bierzemy  również  udział  w  specjalistycznych  szkoleniach ,  które  dotyczą  zarówno  sfery  medycznej  jak  i  psychologicznej.
Utrzymujemy   także  stały  kontakt  z  Hospicjum  „PALIUM”  w  Poznaniu  pod  zarządem  profesora  Łuczaka,  z  Hospicjum  Św.  Jana  Kantego  z  pomocnym  nam  księdzem  kapelanem  Ryszardem  Mikołajczakiem.  Wreszcie  kierujemy  swoich  podopiecznych  do  Hospicjum  Miłosiernego  Samarytanina  w  Wągrowcu.
Dla  spopularyzowania   idei  wolontariatu  organizujemy  imprezy  parakulturalne   w  rodzaju  koncertu  ,  wieczoru  poezji  czy  spektaklu,  by poprzez  sąsiedztwo  ze  sztuką  rozbudzić  zainteresowanie  i  poszerzyć  wiedzę  o  działalności  hospicyjnej.
Aktualnie obok  działalności  dorosłych  powstaje    odłam  młodzieżowy. Od 2017 roku prowadzimy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Hospicjum Domowe. Zespół złożony z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa. Świadczymy usługi na rzecz osób terminalnie chorych, które przebywają w domach.

W ramach projektu "Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim" Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." Dnia 11.05. 2021r. został uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Pierwszy turnus rozpoczął się 11.05.2021r. Obecnie mamy 7 osób. Podopieczni znajdują się pod opieką specjalistów, lekarzy takich jak: geriatra, lekarz rehabilitacji oraz lekarza podstawowej opieki medycznej, pielęgniarki i opiekuna medycznego. Do dyspozycji podopiecznych są również: psycholog, psychoterapeuta, logopeda, terapeuta zajęciowy oraz fizjoterapeuta.