Przeskocz do treści

LUDZKI GEST – WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE OBORNICKIM

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki gest" im. Jana Pawła II w partnerstwie z Fundacją AKME oraz Powiatem Obornickim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia  2022 r. na terenie powiatu obornickiego w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 5 230 494,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 968 594,63 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych poprzez rozwój alternatywnych form opieki zdrowotnej nad niesamodzielnymi osobami (utworzenie DDOM), głównie starszymi z uzupełnieniem o usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w wyniku realizacji kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług zdrowotnych i opiekuńczych, świadczonych w społeczności lokalnej dla ON, mieszkańców powiatu obornickiego, w okresie 03.2020 – 12.2022, poprzez redukcję barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych 196 ON (129K/67M) i udzielenie fachowego wsparcia 100 OF (85K/15M).

Planowane efekty:

  • Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej dla 120 osób w celu skrócenia liczby i czasu trwania hospitalizacji. Świadczenia w DDOM obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  • Usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 70 osób niesamodzielnych.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.

Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 30 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym– obejmować będą m.in. wsparcie:

- rehabilitacyjne,           

- psychologiczne,

- logopedyczne/neurologopedyczne,

- terapeuty zajęciowego.

  • Centrum wsparcia dla 100 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: konsultacje indywidualne ze specjalistami, m.in. pedagogiem, mediatorem oraz zajęcia grupowe dla opiekunów, m.in. warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia.
  • Utworzenie dla 6 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie powiatu obornickiego. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu.

Dokumenty do zgłoszenia:

Biuro projektu:

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych  "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II

ul. Droga Leśna 60,  Oborniki 64-600.

Kontakt tel: 518795665 , Kontakt e-mail: hospicjum.ludzkigest@wp.pl

Projekt: Ludzki gest  - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim,

RPWP.07.02.02-30-0117/19-00